Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim për rifillimin e trajnimeve online për Fiskalizimin

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ju bën me dije se trajnimet online për procesin e fiskalizimit do të vijojnë të kryhen çdo ditë, nga e Hëna në të Premte, në orën 12.00-14.30.

Trajnimet janë të aksesueshme pa regjistrim paraprak dhe secili pjesëmarrës në momentin e log-in apo gjatë zhvillimit të trajnimit duhet të vendosë edhe NIPT-in e subjektit/eve që përfaqëson.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve fton të marrin pjesë të gjithë personat e interesuar, duke aksesuar linkun e mëposhtëm:

https://www.tatime.gov.al/c/424/454/kalendari-i-trajnimeve