Institution

Institution > News >

Notice of Order No. 31, dated 18.11.2016

Njoftim për shtyp - 21 Nëntor 2016

Njoftohen të gjithë palët e interesuara, se në bazë të Urdhërit Nr. 31, datë 18.11.2016 Z. Flobens Dilaveri, aktualisht me detyrë Zv/Drejtor i Përgjithshëm i Tatimeve i delegohen kompetencat e Drejtorit të Përgjithshëm nga data 18.11.2016 deri në datën 22.11.2016.

Related Documents