Institution

Institution > News >

Announcement possible website crashes

Njoftim për shtyp - 27 Tetor 2016

Të nderuar tatimpagues,

Për arsye të zhvillimeve të reja të sistemit, sot datë 27.10.2016 nga ora 17.00 deri në orën 19.00, faqja e internetit të Administratës Tatimore nuk do të jetë e vlefshme për t'ju mundësuar deklarimin elektronik të detyrimeve tatimore.

Ju faleminderit për mirëkuptimin.