Institucioni

Institucioni > Lajme >

Shpallje për “Thirrjen e Katërt” në kuadër të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton se në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”, i ndryshuar,  Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka shpallur “Thirrjen e Katërt” të “Programin Kombëtar të Praktikave të Punës”.

Afati për aplikim është deri më datë 28 shkurt 2019.

Aplikimi është i hapur për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç,  të cilët zotërojnë minimalisht një diplome Bachelor ose të barazvlefshme.

Kohëzgjatja e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës do të jetë 3 (tre) muaj.

Profilet e kërkuara, numrin e pranimeve si dhe detaje të tjera i gjeni në linkun: http://praktika.arsimi.gov.al/

Pjesëmarrësit do të përfshihen në një eksperiencë pune të integruar e në ndërveprim me profesionistë karriere në administratën publike, me qëllim përfitimin e një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive të tyre profesionale e të shprehive të tyre në praktikë.

Dokumentet për aplikim:

a-  CV e aplikantit;

b- Diploma e përfundimit të studimeve të shkollës së lartë;

c-  Lista e notave;

d- Një letër motivimi.

Aplikimi bëhet online në linkun: http://praktika.arsimi.gov.al/