Institucioni

Institucioni > Lajme >

Administrata Tatimore fton tatimpaguesit të saktësojnë të dhënat e tyre të kontaktit

 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka konstatuar pasaktësi në dhënien e të dhënave të kontaktit (telefon, adresë e-mail) nga ana e tatimpaguesve, në llogarinë e deklarimit elektronik. Për këtë qëllim DPT fton tatimpaguesit që të bëjnë përditësimin e saktë të të dhënave të tyre brenda datës 8 Dhjetor 2018.

DPT synon informimin korrekt dhe të vazhdueshëm të tatimpaguesve, në mënyrë që ata të njihen me legjislacionin tatimor, deklarimet elektronike, si dhe shërbimet e reja që ofrohen nga Administrata Tatimore. 

Për të përditësuar kontaktet, tatimpaguesit duhet të ndjekin këto hapa të thjeshtë:

  • Pasi të keni hyrë me anë të të dhënave tuaja në llogarinë e-Filing, përmes faqes zyrtare tatime.gov.al klikoni në menynë e-Filing im.
  • Në rubrikën "Informacioni i Përgjithshëm i Tatimpaguesit", klikoni butonin “Ndrysho të dhënat e kontaktit”.
  • Pasi të keni vendosur të dhënat e reja/të përditësuara (numri i telefonit, adresë email-i) klikoni butonin “Ruaj”.

Tatimpaguesit kanë mundësi të përditësojnë të dhënat e tyre në e-Filing, sa herë që i ndryshojnë ato.