Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim për shtyrjen e afatit për pranimin e dokumenteve, për konkurrimin në strukturat e Hetimit Tatimor

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton se afati për dërgimin e dokumenteve për konkurrim, për pranimin në strukturat e Hetimit Tatimor, është shtyrë deri në datë 15.10.2018, ora 00:00. Çdo aplikim, përtej këtij afati nuk do të merret në konsideratë.