Institucioni

Institucioni > Lajme >

Rreth 11% është rritur xhiroja dhe mesatarisht 13% rritje punësimi në zonat kryesore turistike