Institucioni

Institucioni > Lajme >

Lista emërore e kandidatëve të shpallur fitues në strukturat e Hetimit Tatimor

Ju njoftojmë se, në përfundim të konkurrimit, testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar, për procedurën e pranimit në strukturat e Hetimit Tatimor, më poshtë do të gjeni listën emërore të kandidatëve të shpallur në listën fituese:

 

Nr

Emër

Atësia

Mbiemër

1

Aldo

Bajram

Lopari

2

Anxhelo

Xhevit

Sida

3

Dhimiter

Ilia

Meleqi

4

Elis

Skender

Ajdini

5

Elton

Aqif

Mjeshtri

6

Julida

Avni

Aliaj

7

Luneda

Shpend

Zenelaj

8

Mario

Zenun

Jaçe

9

Mimoza

Diftir

Tauzi

10

Sinderbeg

Seladin

Smakaj