Institucioni

Institucioni > Lajme >

Drejtoria e Hetimit Tatimor Rajoni Jugor thellon kontrollet, bllokohen subjekte të paregjistruara

Drejtoria e Hetimit Tatimor Rajoni Jugor, ka intensifikuar kontrollet dhe verifikimet për të reduktuar evazionin fiskal, në kuadër  të zbatimit të planit të masave për sezonin turistik.

Referuar të dhënave të kësaj strukture, inspektorët gjatë ushtrimit të kontrolleve kanë konstatuar subjekte që kanë qenë të paregjistruar në organet tatimore, si dhe nuk kanë lëshuar kupon tatimor, për të cilët u morën edhe masat si më poshtë vijojnë:

 

  • Për subjektin Stavri Ndreca, me vendndodhje në rrugën Sarandë – Bistricë, i paregjistruar në organet tatimore, bllokim deri në regjistrimin si subjekt me TVSH.
  • Për subjektin Hasie Bani, me vendndodhje në rrugën Sarandë – Gjirokastër, i paregjistruar në organet tatimore, bllokim deri në regjistrimin si subjekt me TVSH.
  • Për subjektin Ridvan Malaj, me vendndodhje në Livadh, penalizim për moslëshimin e kuponit tatimor për herë të dytë dhe bllokim i ushtrimit të aktivitetit për 30 ditë kalendarike.
  • Për subjektin Lonidha Manaj, me vendndodhje Sarandë, penalizim për moslëshimin e kuponit tatimor për herë të dytë dhe bllokim i ushtrimit të aktivitetit për 30 ditë kalendarike.
  • Për subjektin Irineos Bello, me vendndodhje në Sarandë, i paregjistruar në organet tatimore, bllokim deri në regjistrimin si subjekt me TVSH.
  • Për subjektin Dionis Likoka, me vendondodhje në Borsh, hotel i paregjistruar në organet tatimore, bllokim deri në regjistrimin si subjekt me TVSH.
  • Për subjektin Vasilika Lapaj, me vendndodhje Sarandë, hotel i paregjistruar në organet tatimore, bllokim deri në regjistrimin si subjekt me TVSH.
  • Për subjektin Thimjo Gjinuci, me vendndodhje Himarë, i paregjistruar në organet tatimore, bllokim deri në regjistrimin si subjekt me TVSH.
  • Për subjektin Artjon Nika, tregti me shumicë dhe artikuj të ndryshëm, me vendndodhje Sarandë, i paregjistruar në organet tatimore, bllokim deri në regjistrimin si subjekt me TVSH.

 

Drejtoria e Hetimit Tatimor në DPT, tërheq vëmendjen e  tatimpaguesve që operojnë në zonat turistike të respektojnë detyrimet ligjore, për të siguruar një ecuri pozitive të sezonit veror.