Institucioni

Institucioni > Lajme >

Drejtoria e Hetimit Tatimor Rajoni Verior ka konstatuar 375 subjekte me shkelje, me vlerë rreth 12.5 milionë lekë

Strukturat e Drejtorisë së Hetimit Tatimor Rajoni Verior kanë intensifikuar kontrollet në subjektet turistike që kryejnë aktivitet ekonomik në Velipojë, Shëngjin, Tale, Patok, Razëm, Valbonë, etj.

Nga kjo strukturë, nga data 22 qershor janë kryer në total 890 kontrolle, nga të cilat 375 kanë rezultuar me shkelje tatimore me vlerë rreth 12.5 milionë lekë.

Dhe më konkretisht:

  • 43 subjekte janë konstatuar të paregjistruara në organet tatimore me aktivitet hoteleri, bare-restorante etj;
  • 9 subjekte rezultuan me mospajisje me kasë fiskale dhe 26 subjekte për mosmbajtje kase në gjendje pune;
  • 71 subjekte rezultuan me “moslëshim kuponi tatimor” (herë e parë);
  • 6 subjekte rezultuan me “moslëshim kuponi tatimor” (herë e dytë). Për këta tatimpagues u mor masa e bllokimit të aktivitetit për 30 ditë kalendarike;
  • 55 subjekte rezultuan me punonjës të padeklaruar;
  • 58 subjekte rezultuan me mallra të pashoqëruara me dokumentacion tatimor (fatura);
  • 14 subjekte rezultuan me shitje pa faturë tatimore;
  • 55 subjekte rezultuan me mungese dokumentacioni, kontrata qeraje, etj.;
  • 38 subjekte rezultuan me shkelje te tjera te legjislacionit tatimor.

Subjektet që rezultuan me mos lëshim kuponi hera dytë janë:

- San Francisco, me vendndodhje në Pedonale Shkodër. Është penalizuar për moslëshim kuponi tatimor për herë të dytë dhe bllokim i ushtrimit të aktivitetit për 30 ditë kalendarike.

- Taverna Bixhisteni, me vendndodhje në Pedonalja e Molos Shkodër. Është penalizuar për moslëshim kuponi tatimor për herë të dytë dhe bllokim i ushtrimit të aktivitetit për 30 ditë kalendarike.

- Restorant Gjakova-Grill, me vendndodhje në Shëngjin. Është penalizuar për moslëshim kuponi tatimor për herë të dytë dhe bllokim i ushtrimit të aktivitetit për 30 ditë kalendarike.

- Vila Aurora, me vendndodhje në Velipojë. Është penalizuar për moslëshimin e kuponit tatimor për herë të dytë dhe bllokim i ushtrimit të aktivitetit për 30 ditë kalendarike.

- Shisha Room, me vendndodhje në Velipojë. Është penalizuar për moslëshim kuponi tatimor për herë të dytë dhe bllokim i ushtrimit të aktivitetit për 30 ditë kalendarike.

- Ferdinand Lukani, me vendndodhje në Velipojë. Është penalizuar për moslëshim kuponi tatimor për herë të dytë dhe bllokim i ushtrimit të aktivitetit për 30 ditë kalendarike.

Si rezultat i penaliteteve për përdorimin e pajisjeve fiskale, për subjektet e kontrolluara ka rezultuar rritje xhiros me 30%, kjo krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Qëllimi kryesor i këtyre kontrolleve është edukimimi, informimi dhe ndërgjegjësimi për përmbushjen vullnetare të detyrimeve tatimore, si dhe nxitja për të realizuar në kohë pagesat.