Institucioni

Institucioni > Lajme >

Lehtësi për qytetarët dhe biznesin, lista e dokumenteve që tashmë mund të merren online

Qytetarët dhe bizneset nuk do të duhet të paraqiten më pranë zyrave të administratës publike për të dorëzuar një sërë dokumentesh.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në kuadër të reformës së deregulimit, si një nga nismat më të rëndësishme të qeverisë shqiptare, për lehtësimin dhe modernizimin e shërbimeve publike, bën me dijë se dokumentet e mëposhtme, tashmë do të merren vetëm përmes platformës elektronike e-Albania, në çdo kohë dhe pa asnjë kosto printimi.

 Dokumentet që nuk duhet të dorëzohen më në zyrat e administratës publike

 Qytetarët       

Biznesi

 

 • Certifikatë familjare
 • Certifikatë personale
 • Certifikatë nga akti i martesës
 • Certifikatë nga akti i vdekjes
 •  Certifikatë nga akti i lindjes
 •  Karta e shëndetit
 • Vërtetim për lejen e drejtimit të automjetit
 •  Autorizim për rifitimin e lejes së drejtimit
 • Vërtetim si punëkërkues i papunë
 • Vërtetim pensioni
 • Vërtetim i pagesës së kontributeve të të vetëpunësuarve në bujqësi
 • Vërtetim për pagesën e kontributeve për individin
 • Konfirmim i gjendjes aktive të mjetit
 • Çdo dokument tjetër që e disponon vetë shteti
 • Vërtetim për pagesën e kontributeve nga subjekti
 • Vërtetim statusi (aktiv, pasiv përfshirë datën)
 • Vërtetim për pagesë detyrimesh
 • Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit
 • Vërtetim për përgjegjësitë tatimore
 • Ekstrakt i thjeshtë
 • Ekstrakt historik
 • Vërtetim për regjistrimin e investitorit
 • Certifikatë regjistrimi
 •  Çdo dokument tjetër që e disponon vetë shteti

 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve mbetet e angazhuar maksimalisht në lehtësimin e procedurave, për të ofruar në çdo kohë dhe me sa më pak kosto, një shërbim cilësor për të gjithë tatimpaguesit.