Institucioni

Institucioni > Lajme >

DPT, nxit përmbushjen vullnetare të detyrimeve për tatimpaguesit, që operojnë në zonat turistike

Në kuadër të zbatimit të planit të masave për sezonin turistik, Administrata Tatimore, synon të nxisë tatimpaguesit, që operojnë në këto zona, në të gjithë vendin, të përmbushin vullnetarisht detyrimet tatimore.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve shpreh bindjen se  mënyra më efektive për ta arritur këtë është nëpërmjet ndërtimit të raporteve të besimit dhe respektit të ndërsjelltë.

Pikërisht për këtë, tatimpaguesve u është bërë ftesë për të përmirësuar vetëdeklarimin e qarkullimit dhe të pagesës së TVSH-së për të gjithë muajt e sezonit turistik, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Tatimpaguesit, të cilët do të reagojnë pozitivisht ndaj kësaj ftese, të administratës tatimore që me deklaratën e TVSH-së së periudhës tatimore maj 2018 dhe në vijim gjatë muajve të tjerë të sezonit, nuk do të jenë objekt i kontrolleve të plota në vend, i vizitave fiskale, i monitorimit të xhiros së realizuar apo i kontrolleve nga zyra. 

Objekt i kontrolleve të plota në vend, i vizitave fiskale, i monitorimit në vend i xhiros së realizuar apo i kontrolleve nga zyra do të jenë vetëm tatimpaguesit, të cilët nuk përmirësojnë në nivele të pranueshme vetëdeklarimin e tyre për xhiron dhe për TVSH-në e pagueshme për të gjithë muajt e sezonit turistik.

Për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, qëllimi kryesor është zbatimi i ligjit, duke u siguruar se sistemi është i drejtë dhe i barabartë për të gjithë. Kjo është arsyeja, pse strategjia jonë e vë theksin te rritja e cilësisë së shërbimeve për tatimpaguesit.

Administrata Tatimore nxit të gjithë tatimpaguesit, të cilët operojnë në fushën e turizmit, të jenë korrekt në zbatimin e ligjit, si dhe në përmbushjen e detyrimeve tatimore.