Institucioni

Institucioni > Lajme >

Pyetësor për cilësinë e shërbimit në sportelet e Shërbimit për Tatimpaguesit

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve po zhvillon një pyetësor me të gjithë qytetarët të cilët vizitojnë sportelet e Shërbimit ndaj Tatimpaguesit. DPT vlerëson cdo opinion dhe sygjerim të tatimpaguesve për të përmirësuar cilësinë e shërbimit të ofruar. Në ballinën e faqes zyrtare, rubrika "Pyetësorë dhe Anketa" është publikuar pyetësori për të matur perceptimin e publikut mbi kohën dhe cilësinë e shërbimit të përftuar. Pyetësorin mund ta plotësoni në linkun e mëposhtëm 

Pyetësor për cilësinë e shërbimit në sportelet e shërbimit për tatimpaguesit