Institucioni

Institucioni > Lajme >

Takim në DPT i ekspertëve të përzgjedhur për trajnimin e bizneseve të vogla që do të hyjnë në skemën e TVSH-së

Në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve po zhvillohet një sesion i veçantë trajnimi për të gjithë trajnuesit e përzgjedhur për trajnimin kombëtar të bizneseve që do të përfshihen në skemën e TVSH-së. 29 ekspertët e administratës tatimore do të jenë në dispozicion të tatimpaguesve në çdo drejtori rajonale duke nisur nga muaji Mars.