Institucioni

Institucioni > Lajme >

Miratohet Plani Operacional i Drejtorisë së Hetimit Tatimor për periudhën Shkurt–Mars 2018

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, zhvilloi ditën e Mërkurë datë 24 Janar 2018, mbledhjen e “Komitetit Operacional” nr 8 për “Miratimin e Planit Operacional për periudhën Shkurt – Mars 2018”, të Drejtorisë së Hetimit Tatimor. Ky plan është hartuar në funksion të parandalimit, zbulimit dhe ndëshkimit të evazionit fiskal dhe paligjshmërisë në fushën e tatimeve.  Zbatimi i tij do të shtrihet në të gjithë territorin e vendit duke u përqëndruar në verifikimet e subjekteve për:

  1. Kontrollin për dokumentimin me faturë tatimore të mallrave që përdoren, ruhen, transportohen në tatimpagues të ndryshëm;
  2. Marrjen e masave administrative dhe penale për goditjen e evazionit fiskal;
  3. Verifikim të subjekteve për lëshimin e kuponit tatimor në vlerën reale të produktit/shërbimit në raport me listën e afishuar të çmimeve;
  4. Regjistrimi i subjekteve tregtare në QKB dhe në organin tatimor;
  5. Instalimi, përdorimi i pajisjeve fiskale dhe lëshimin e kuponit tatimor;
  6. Verifikimin dhe deklarimin e punonjësve në organet tatimore;
  7. Të tjera verifikime që mund të dalin të nevojshme gjatë ushtrimit të kontrolleve