Institucioni

Institucioni > Lajme >

Lista emërore e kandidatëve fitues për pranimin në strukturat e Hetimit Tatimor

Ju njoftojmë se, në përfundim të konkurimit, testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar, për procedurën e pranimit në strukturat e hetimit tatimor, më poshtë do të gjeni listën emërore të kandidatëve fitues:

 

Nr.

Emër/Mbiemër

1

Agron Isufaj

2

Aldo Cukali

3

Anduen Abazi

4

Bledar Halili

5

Elidon Licaj

6

Elvir Smakaj

7

Mustafa Bushi

8

Silva Farruku