Institucioni

Institucioni > Lajme >

Administrata Tatimore zhvillon një trajnim të organizuar nga USAID/FSVC

Administrata Tatimore po zhvillon një trajnim dy ditor. Ky trajnim është financuar nga USAID dhe organizohet nga FSVC-Financial Services Volunteer Corps me qëllim rritjen e kapaciteteve menaxhuese të drejtuesve të lartë të administratës tatimore.