Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim për shpalljen e kandidatëve fitues të fazës së parë për pranimin në strukturat e Hetimit Tatimor

Referuar shpalljes së datës 05.10.2017 dhe datës 22.10.2017, në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, për hapjen e proçedurave të konkurrimit për pranim në strukturat e hetimit tatimor, ju njoftojmë se:

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të depozituar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, më poshtë do të gjeni listën emërore të kandidatëve, të cilët kanë plotësuar kërkesat e përgjithshme e të posaçme dhe janë kualifikuar për fazën tjetër të konkurimit, atë të testimit me shkrim.

Testimi me shkrim do të zhvillohet ditën e premte, në datën 03.11.2017, ora 14.30, pranë ambienteve të Shkollës Shqiptare të Administratës Publike (ASPA), Tiranë.

Dokumenta ndihmëse