Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftimi për pranim në strukturat e hetimit tatimor

Referuar shpalljes së datës 05.10.2017, në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, për hapjen e procedurave të konkurrimit për pranim në strukturat e hetimit tatimor, ju njoftojmë se:


Për shkak të festës zyrtare në datën 19.10.2017, shpallja e listës së kandidatëve që kanë plotësuar kërkesat e posaçme, si dhe data, vendi dhe ora e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim, shtyhet për në datën 24.10.2017.


Publikimi do të bëhet zyrtarisht, në faqen zyrtare të Administratës Tatimore: www.tatime.gov.al