Institucioni

Institucioni > Lajme >

“Tatimet këshillojnë” është rubrika më e re informative që Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve sjell për tatimpaguesit dhe individët

Përveç shërbimit të thirrjeve, opsionet e komunikimit telefonik dhe online me Administratën Tatimore, DPT njofton sot edhe hapjen e rubrikës "Tatimet këshillojnë", në faqen zyrtare të saj dhe në Facebook.

Ky kënd njoftimesh online do të prezantojë për të gjithë tatimpaguesit apo dhe individët, një informacion të thjeshtuar mbi Administratën Tatimore, të drejtat dhe detyrimet e tyre ndaj kësaj të fundit si dhe çdo proces që lidhet me zbatueshmërinë e legjislacionit tatimor, duke përfshirë fillesat e një biznesi (regjistrimin e tij) jetën, ciklin e një biznesi dhe deri në procedurat për mbylljen e tij.