Institucioni

Institucioni > Lajme >

Denonconi 0800 14 14

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ju bën thirrje të denonconi çdo rast të përfshirjes së punonjësve të administratës së saj në aktivitete partiake, si dhe çdo parregullsi tjetër në raport me etikën e sjelljes, korrupsionin, evazionin fiskal apo shkeljen e ligjeve tatimore në numrin e telefonit
0800 14 14
Na shkruani ose na dërgoni foto apo filmime në adresën denoncime@tatime.gov.al
* Garantojmë mbrojtjen e të dhënave të denoncuesit dhe ruajmë anonimatin e tij.