Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim për anullim të procedurës për marrjen me qira të ambienteve të punës

Në vijim të njoftimit për zhvillimin e procedurës për marrjen me qira të ambienteve për zyra për akomodimin e punonjësve të Drejtorisë së Tatimpaguesve të Mëdhenj, për disa Drejtori të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, publikuar në datë 30.05.2022 me afat dorëzimi ofertash datë 09.06.2022, ora 14.00, njoftojmë se nuk është paraqitur asnjë ofertë.

Grupi i punës njofton anullimin e procedurës për marrje ambientesh me qira.