Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim për zhvillim ne faturen elektronike dhe Portalin Self Care.

Njoftojmë tatimpaguesit se gjatë orarit 21.00 - 22.00 të datës 11.03.2021, do të implementohet nje zhvillim i ri  lidhur me  disa përmirësime, dhe  zgjidhjen e problematikave të konstatuara lidhur me faturen elektronike E-invoice.

Lutemi për sa më sipër të na mirëkuptoni nëse hasni parregullsi në perdorimin e sistemit gjate këtij orari .

Administrata Tatimore konfirmon edhe një herë mbështetjen dhe bashkpunimin në këtë proçes të rëndësishëm

Faleminderit