Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim për disa zhvillime në platformën SelfCare dhe Sherbimin e Fiskalizimit

Njoftojmë tatimpaguesit se gjatë orarit 20.00 - 23;00 të datës 04.03.2021, në Platformën SelfCare do të implementohet nje zhvillim i ri  lidhur me  disa përmirësime, dhe  zgjidhjen e problematikave të konstatuara.

Lutemi persa me siper te na mirekuptoni  nese hasni parregullsi ne perdorimin  e sistemit gjate ketij orari .

Administrata Tatimore konfirmon edhe njehere mbeshtetjen dhe bashkpunimin ne kete proces te rendesishem

Faleminderit