Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim për disa zhvillime në platformën SelfCare

Njoftojmë tatimpaguesit se gjatë orarit 22.30 - 23.30 të datës 08.01.2021, në Platformën SelfCare do të implementohen disa përmirësime, me qëllim zgjidhjen e problematikave të konstatuara.