Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftimi i përbashkët DPT – APP

Bashkëlidhur gjeni njoftimin e përbashkët të DPT dhe APP në lidhje me proçesin e fiskalizimit.

Dokumenta ndihmëse