Institucioni

Institucioni > Lajme >

Afati i aplikimit për ndihmën financiare të Paketës Nr.1 sipas “VKM nr.254 datë 27.03.2020” përfundon në datën 18 Prill 2020

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpaguesit dhe individët e interesuar se afati i fundit i aplikimit për përfitimin e ndihmës financiare sipas Paketës nr.1 “VKM nr.254     datë 27.03.2020”, është në oren 12:00 të datës 18.04.2020, Ju informojmë gjithashtu, se në çdo Drejtori Rajonale Tatimore, vijon procesi i trajtimit të ankesave/kërkesave të dërguara në lidhje me refuzimin e aplikimeve, të dërguara nga individët/subjektet në adresat e-mail të Shërbimit për Tatimpaguesit:

Nr   Drejtoria Rajonale      E-mail  
 1 Tatimpaguesit e Mëdhenj  dsht_Njtm@tatime.gov.al
 2 Tirana     dsht_Tirana@tatime.gov.al
 3 Durrësi      dsht_Durres@tatime.gov.al
 4 Vlora      ssht_Vlore@tatime.gov.al
 5 Berati      ssht_Berat@tatime.gov.al
 6 Fieri      dsht_Fier@tatime.gov.al
7 Elbasani      dsht_Elbasan@tatime.gov.al
8 Korça  dsht_Korce@tatime.gov.al
9 Lezha  ssht_Lezhe@tatime.gov.al
10 Shkodra  dsht_Shkoder@tatime.gov.al
11 Dibra  ssht_Diber@tatime.gov.al
12 Gjirokastra  ssht_Gjirokaster@tatime.gov.al
13 Kukësi  ssht_Kukes@tatime.gov.al
14 Saranda  ssht_Sarande@tatime.gov.al

 Ky proçes do të vijojë edhe pas përfundimit të afatit të aplikimit të ndihmës financiare sipas VKM nr.254, datë 27.03.2020, dhe sigurojmë individët/subjektet se çdo ankesë/kërkesë do të trajtohet dhe shqyrtohet me korrektësine maksimale. Subjektet dhe individët të cilëve u është refuzuar e drejta për të përfituar ndihmën financiare sipas Paketës nr.1, do të njoftohen nëpërmjet një njoftimi në llogarinë e tyre në e-filing, nëse do të jenë përfitues të Paketës nr.2, pa qënë e nevojshme të ndjekin proçedurën e riaplikimit.