Institucioni

Institucioni > Lajme >

Ankesat e individëve për përfitimin e ndihmës financiare do të priten nga Shërbimi për Tatimpaguesit në Drejtoritë Rajonale Tatimore

Ankesat e individëve për përfitimin e ndihmës financiare do të priten nga Shërbimi për Tatimpaguesit në Drejtoritë Rajonale Tatimore

 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bën me dije për të gjithë të interesuarit, të cilët konsiderojnë se mund të jenë përfitues të ndihmës financiare sipas rregullimit me VKM nr.254 datë 27.03.2020, por kërkesa e tyre është refuzuar, se kanë mundësi të paraqesin kërkesën/ankesën e tyre duke duke komunikuar përmes adresës e-mail të Drejtorisë Rajonale, ku ata banojnë:

Nr  

Drejtoria Rajonale     

E-mail  

 1

Tatimpaguesit e Mëdhenj

 dsht_Njtm@tatime.gov.al

 2

Tirana   

 dsht_Tirana@tatime.gov.al

 3

Durrësi    

 dsht_Durres@tatime.gov.al

 4

Vlora    

 ssht_Vlore@tatime.gov.al

 5

Berati    

 ssht_Berat@tatime.gov.al

 6

Fieri    

 dsht_Fier@tatime.gov.al

7

Elbasani    

 dsht_Elbasan@tatime.gov.al

8

Korça

 dsht_Korce@tatime.gov.al

9

Lezha

 ssht_Lezhe@tatime.gov.al

10

Shkodra

 dsht_Shkoder@tatime.gov.al

11

Dibra

 ssht_Diber@tatime.gov.al

12

Gjirokastra

 ssht_Gjirokaster@tatime.gov.al

13

Kukësi

 ssht_Kukes@tatime.gov.al

14

Saranda

 ssht_Sarande@tatime.gov.al

 

Gjithashtu, nëpërmjet adresës email denoncime@tatime,gov.al cdo individ i interesuar mund të paraqesë shqetësimin në lidhje me këtë praktikë.

Është e rëndësishme që kërkesa/ankesa e dërguar nga individët duhet të përmbajë NIPT e subjektit në të cilin është i punësuar dhe ka aplikuar, si dhe NID përkatës të individit, ndërkohë që tatimpaguesi në kërkesën/ankesën e tij duhet të vendosë NIPT-in e subjektit.

Administrata tatimore mbetet e angazhuar maksimalisht për të trajtuar me korrektesë cdo kërkesë si dhe për të vijuar në zbatimin rigoroz të këtij procesi, në përpjekjen e përbashkët për menaxhimin sa më mirë të situatës së emergjencës të krijuar nga COVID -19.