Institucioni

Institucioni > Lajme >

Shmangni sportelet fizike, aplikoni online për çdo kërkesë drejtuar Administratës Tatimore!

Në kuadër të masave të marra për të shmangur përhapjen e virusit COVID-19, me qellim zvogëlimin sa me shume të kontakteve fizike në zyrat tona të Shërbimit, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve fton të gjithë tatimpaguesit dhe individët e interesuar, të përdorin mënyrat elektronike te komunikimit për marrjen e shërbimeve qe iu nevojiten: 

  1. Duke aplikuar online ne portalin e-albania për 11 shërbimet e mëposhtme:

Nr.

Emërtimi I shërbimit

1

Vërtetim për pagim detyrimesh

2

Vërtetim për pagimin e kontributeve nga subjekti

3

Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin

4

Vërtetim për posedim mjeti

5

Vërtetim për regjistrim të investitorit

6

Vërtetim për statusin e tatimpaguesit (aktiv-pasiv)

7

Vërtetim për përgjegjësitë tatimore

8

Vërtetim për tatimpaguesit e regjistruar për qarkullimin e realizuar për 3 vitet e fundit

9

Vërtetim për individ të paregjistruar

10

Lëshim certifikatë rezidence për subjekte

11

Konfirmim listë pagesash

 

  1. Duke dërguar kërkesën në llogarinë e deklarimit elektronik e-filing, në menynë Çështje të Përgjithshme, për: ndryshim apo shtim të përgjegjësive tatimore, për vërtetime të ndryshme të cilat nuk mund të aksesohen nga portali e-albania, apo informacione të ndryshme në lidhje me legjislacionin tatimor, etj.
  2. Për çdo problematike që do të hasni, apo shërbime të asistencës së përgjithshme, ju mund të kontaktoni:
  • Nëpërmjet e-mailit apo telefonit, Zyrat e Shërbimit për tatimpaguesit në çdo Drejtori Rajonale Tatimore: 

Nr  

Drejtoria Rajonale     

Pref.

Nr.Tel.       

E-mail  

 1

Tatimpaguesit e Mëdhenj

04

2425902

 dsht_Njtm@tatime.gov.al

 2

Tirana   

04

2425903

 dsht_Tirana@tatime.gov.al

 3

Durrësi    

052

222 061

 dsht_Durres@tatime.gov.al

 4

Vlora    

033

237055

 ssht_Vlore@tatime.gov.al

 5

Berati    

032

235994

 ssht_Berat@tatime.gov.al

 6

Fieri    

034

222 405

 dsht_Fier@tatime.gov.al

7

Elbasani    

054

258 207

 dsht_Elbasan@tatime.gov.al

8

Korça

0822

43 304

 dsht_Korce@tatime.gov.al

9

Lezha

0215

22467

 ssht_Lezhe@tatime.gov.al

10

Shkodra

022

254866

 dsht_Shkoder@tatime.gov.al

11

Dibra

0218

222 29

 ssht_Diber@tatime.gov.al

12

Gjirokastra

084

 262205

 ssht_Gjirokaster@tatime.gov.al

13

Kukësi

0242

22628

 ssht_Kukes@tatime.gov.al

14

Saranda

0852

25264

 ssht_Sarande@tatime.gov.al

 

  • Qendrën e Thirrjeve ne numrin pa pagese 0800 0002 si dhe Live chat nëpërmjet faqes zyrtare e internetit: https://www.tatime.gov.al/

 

  1. Ndërkohë që mund të dorëzoni kërkesën tuaj ne :
  • ne kutinë postare tek çdo DRT, apo 
  • mund ta dërgoni atë nëpërmjet shërbimit postar, 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kërkon mirëkuptimin tuaj dhe ju fton të përdorni mënyrat e mësipërme të komunikimit, për të parandaluar sa më shumë  përhapjen e virusit COVID-19.

Dokumenta ndihmëse