Institucioni

Institucioni > Lajme > Lajme

Njoftim i rëndësishëm!

DPT: Deklarimi për DIVA 2023 nuk ka asnjë ndryshim!

Edhe këtë vit, deklarimi i DIVA do të bëhet njësoj si vitet e kaluara
Të njëjtat kategori! Të njëjtat detyrime!

1. Individët, që gjatë vitit 2023, kanë mbi 2,000,000 lekë të ardhura vjetore
2. Të dy punësuarit të paktën për një periudhë tatimore brenda vitit

Afati i fundit për plotësimin dhe dorëzimin e kësaj deklarate është data 30 prill 2024!

Kujdes!

Efektet e ligjit të ri për "Tatimin mbi të Ardhurat" për plotësimin dhe dorëzimin e DIVA do të ndihen gjatë vitit 2025, kur individët do të deklarojnë DIVA për vitin 2024, jo DIVA-n 2023!