Institucioni

Institucioni > Lajme > Lajme

DPT tatimpaguesve: Kush ndryshon me ulje deklaratën e listpagesës dhe anullon faturat e shitjes pa u reflektuar ne librat e blerjes do të ndiqet penalisht

Administrata Tatimore po investigon nëse të përfshirë janë edhe punonjës të strukturave të saj

 

Administrata Tatimore njofton të gjithë Tatimpaguesit se ka konstatuar 2 fenomene me risk të lartë:

  1. Tatimpagues, që bëjnë ndryshime me ulje të deklaratës së listëpagesës, me qëllim shmangien e pagesës së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për punëmarrësit;
  2. Tatimpagues, që anullojnë faturat e deklaruara të shitjes, pa u reflektuar këto anullime në Librat e Blerjes së klientëve të tyre.

“I bëjmë me dije të gjithë tatimpaguesit se këto ndryshime të pajustifikuara të deklaratave, kryesisht ndryshimi i deklaratës së listpagesës, cënojnë drejtpërdrejt jo vetëm Administratën Tatimore, por edhe Pensionin dhe Shërbimet Mjekësore të punëmarrësit dhe në bazë të ligjit konsiderohet vepër penale”, sqaron Administrata Tatimore.

Administrata Tatimore thekson gjithashtu se po investigon nëse të përfshirë në këto fenomene janë edhe punonjës të strukturave të saj, ndërsa sjell në vëmendje të tyre dhe të çdo tatimpaguesi që fenomenet e sipërcituara do të trajtojhen sipas ligjit “Për Procedurat Tatimore”.