Institucioni

Institucioni > Lajme > Lajme

Njoftim për anullim të procedurës për marrje mjedisesh me qira

Në vijim të njoftimit për marrje mjedisesh me qira, publikuar më datë 18.03.2021, me afat dorëzimi ofertash datën 25.03.2021, Drejtoria e tatimpaguesve të mëdhenj njofton se kjo procedurë është anulluar për arsye se nuk është paraqitur asnjë ofertë.

Grupi i punës njofton anullimin e procedurës për marrje mjedisesh me qira