Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim mbi urdhërin Nr. 29, datë 10.11.2016

Njoftim për shtyp - 14 Nëntor 2016

Njoftohen të gjithë palët e interesuara, se në bazë të Urdhërit Nr. 29, datë 10.11.2016, Z. Enkel Musaj me detyrë Drejtor i Hetimit Tatimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve autorizohet të marrë, të shpërndajë shkresat zyrtare hyrëse nëpermjet protokollit të DPT-së, të cilat lidhen me informacion të klasifikuar "Sekret shtetëror" si dhe të drejtë të firmës për nënshkrimin e shkresave dalëse lidhur me sa më sipër.

Dokumenta ndihmëse