Institucioni

Institucioni > Lajme >

“Pyetje të shpeshta”, rubrika më e re informuese në faqen zyrtare të DPT-së

Faqja zyrtare e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve së fundmi është pasuruar me një rubrike të re, “Pyetje të shpeshta”.

Në rubrikë të re tatimpaguesit do të gjejnë përgjigjet për pyetjet më të shpeshta që i adresohen Administratës Tatimore, në lidhje me: Paketën Fiskale 2019, Procedurat Tatimore, si dhe me Qendrën e Thirrjeve. Në vijmësi, rubrika do të pasurohet me pyetje/përgjigje mbi çështje të ndryshme, për t’ju ardhur në ndihmë sa më shumë tatimpaguesve.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve mbetet e angazhuar në përmirësimin e shërbimeve, si dhe në informimin me korrektësi dhe sa më të drejtë të tatimpaguesve për detyrimet ligjore që ata kanë.

Ju mund të klikoni linkun për të vizituar rubrikën “Pyetje të shpeshta”: https://www.tatime.gov.al/c/391/pyetje-te-shpeshta