Institucioni

Institucioni > Lajme >

Lista emërore e kandidatëve të shpallur fitues në strukturat e Hetimit Tatimor  

Ju njoftojmë se, në përfundim të konkurrimit, testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar, për procedurën e pranimit në strukturat e Hetimit Tatimor, më poshtë do të gjeni listën emërore të kandidatëve të shpallur në listën fituese:

Nr. Emër/Atësi/Mbiemër
1 Alban Astrit Kapo
2 Albano Arjan Llakaj
3 Albi Xhafer Bekteshi
4 Romeo Kujtim Shehu