Institucioni

Institucioni > Lajme >

Lista emërore e kandidatëve të kualifikuar për fazën e intervistës së strukturuar për pranimin në strukturat e Hetimit Tatimor

 

Ju njoftojmë se, në përfundim të konkurimit, testimit me shkrim, për pranim në strukturat e hetimit tatimor, sa më poshtë do të gjeni listën emërore të kandidatëve të kualifikuar për të vijuar në fazën e intervistës së strukturuar.

Nr.

Emer mbiemer

1

Agron Ramadan Isufaj

2

Aldo Hasan Cukali

3

Anduen Tonin Abazi

4

Arsida Nezir Kalce

5

Bledar Mensur Halili

6

Denarda Qerim Kanaj

7

Elidon Shpetim Liçaj

8

Eljesa Shaban Mulaj

9

Elvir Mustaf Smakaj

10

Luftar Zaim Hatellari

11

Mustafa Selim Bushi

12

Romarjo Behar Kurti

13

Silva Harif Farruku

14

Vladimir Zef Vladaj

 

Faza tjetër e intervistës së strukturuar, do të zhvillohet në datën 29.12.2017, ora 10.00, pranë ambienteve të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.