Institucioni

Institucioni > Lajme >

Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve Tiranë, sesion trajnimesh për subjektet e reja

Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve Tiranë, organizon çdo të enjte nga ora 10:00-12:00, trajnime për subjektet e reja, ekonomistë e studentë.
Në këtë sesion trajnimi pjesmarrësit do të informohen mbi;

-ligjin dhe procedurat tatimore;

-të drejtat dhe detyrimet e tatimpaguesit;

-deklarimi elektronik, kalendari tatimor, etj.

Konfirmoni paraprakisht pjesmarrjen në numrin e telefonit të Drejtorisë së Shërbimit të Tatimpaguesve Tiranë 04 24 25 903.