Institucioni

Institucioni > Lajme >

Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë takim me tatimpagues, ekonomistë dhe kontabilistë të qytetit të Pogradecit

Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë në kuadër të aksionit anti informalitet ka zhvilluar një takim me tatimpagues, ekonomistë dhe kontabilistë të qytetit të Pogradecit.

Takimi u zhvilluan në frymën e një diskutimi pozitiv midis pjesmarrësve, ku u parashtruan probleme që ndeshen në praktikat e përditshme në zbatimin e aksionit anti informalitet si dhe paqartësi që lidhen me implementimin e 9 shërbimeve më të reja të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve në platformën online e-albania.

Gjatë këtij takimi përfaqësuesit e administratës tatimore i ftuan subjektet për të ushtruar të drejtën e përfitimit nga Ligji i Faljes deri më datë 31 Dhjetor 2017, duke shlyer detyrimet tatimore principale për periudhën 2011-2014. Vetëm pas pagesës së këtyre detyrimeve administrata tatimore mund të aplikojë fshirjen/shuarjen, e gjobave dhe kamatëvonesave që lidhen me to.

Pjesmarrësit përshëndetën këtë nisëm të administratës tatimore dhe ranë dakort që takime të tilla të shtohen në të ardhmen e të orientohen drejt zgjidhjeve efektive të problematikave të biznesit.