Institucioni

Institucioni > Lajme >

Takimet me tatimpaguesit në DRT-të Dibër dhe Korçë

Në kuadër të përmirësimit dhe përsosjes të shërbimit ndaj tatimpaguesit, si dhe luftës kundër informalitetit, janë përfunduar gjatë ditës së sotme takimet në Drejtoritë Rajonale të Dibrës dhe Korçës.

Në temat e diskutimit mbi ndryshimet e legjislacionit tatimor, aktivitetet e Administratës Tatimore për krijimin e marrdhënieve të bashkëpunimit me tatimpaguesit, me shoqatat e bisnesit, apo OJF të ndryshme lidhur me shkëmbimin e informacionit, u ngritën edhe shqetësime konkrete. Ekonomistët e paregjistruar që mbajnë kontabilitetin, vonesat në pajisjet fiskale nga ana e shoqërive të autorizuara, për subjektet e regjistruara rishtazi si dhe vështirësitë që kanë tatimpaguesit për detajimin e kuponit tatimor si pasojë e një numri të madh artikujsh ishin disa nga çështjet e ngritura nga tatimpaguesit.

E drejta për informim dhe asistencë është pjesë e vazhdueshme e punës së Administratës Tatimore, me qëllimin që çdo tatimpagues të njihet mbi të drejtat dhe detyrimet për situata konkrete të tyre kontabël apo fiskale.