Institucioni

Institucioni > Lajme >

30 Qershori, afati i fundit për dorëzimin e deklaratave të padorëzuara

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ju kujton tatimpaguesve se Ligji nr. 33/2017 datë 30.03.2017, “Për pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore dhe detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe procedura e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes/shuarjes së detyrimeve tatimore” ndër të tjera parashikon:

  • Heqjen e gjobave për mosdeklarim në afat, për deklaratat e padorëzuara të çdo periudhe tatimore me kushtin që çdo deklaratë e padorëzuar të dorëzohet elektronikisht deri në datën 30.06.2017.

Tatimpaguesi duhet të dorëzojë elektronikisht deklaratat e çdo periudhe tatimore, pavarësisht vitit të cilit i përkasin apo llojit të tyre.

Kujdes! Çdo deklaratë e dorëzuar përtej këtij afati, nuk ju bën përfitues të faljes së gjobave.

Ju faleminderit!