Institucioni

Institucioni > Lajme >

DPT asistohet nga Projekti i Asistencës Suedeze

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve gjatë muajve Tetor-Nëntor 2021, do të vazhdojë bashkëpunimin me Administratën Tatimore Suedeze, me financim nga SIDA (Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit për Zhvillim Ndërkombëtar) dhe Ambasada Suedeze në Tiranë.

Ky bashkëpunim vjen në kuadër të evidentimit të nevojave për zhvillimin e kapaciteteve të veta, për përmirësimin e punës dhe proceseve kryesisht në fushat dhe funksionet si vijon:

  • Sigurimi i shërbimeve cilësore për tatimpaguesit
  • Ngritja e kulturës së integritetit të punonjësve të Administratës Tatimore
  • Gjurmimi i mashtrimeve tatimore
  • Menaxhimi i Riskut
  • Kontroll tatimor më efikas
  • Proceset e Biznesit dhe Shkëmbimin e Informacionit

Bashkëpunimi, do të vijojë gjithashtu me fazën e saj fillestare në 6 mujorin e parë të vitit 2022.