Institucioni

Institucioni > Lajme >

Rimbursimet dhe Stoku i TVSH-se, T2-2021

Ju percjellim  të pasqyruar informacionin mbi TVSH e rimbursuar për tremujorin e dytë 2021 si  edhe nivelin e Stokut në datë 30.06.2021.  

Ky publikim bëhet në kuadër të rritjes së transparences dhe informimin e të gjitha palëve që kanë interesë me situatën faktike të rimbursimit të TVSH-së dhe stokut të rimbursimeve.

Dokumenta ndihmëse