Institucioni

Institucioni > Lajme >

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bën me dije riorganizimin e procesit të trajnimeve lidhur me Fiskalizimin

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, me qëllim ofrimin e një shërbimi sa më cilësor ju bën me dije mbi riorganizimin e procesit të trajnimeve që lidhen me Fiskalizimin.

  • Ky riorganizim konsiston në zhvillimin e trajnimeve të përditshme, nga e Hëna në të Enjte, të ndara në 3 seanca me orare të parapërcaktuara si dhe të Premten në dy orare. Trajnimet do të administrohen nëpërmjet platformës Webex, janë të aksesueshme pa regjistrim paraprak dhe secili pjesëmarrës në momentin e log-imit apo gjatë zhvillimit të trajnimit duhet të vendosë edhe NIPT-in e subjektit/eve që përfaqëson.

Administrata Tatimore ka angazhuar në këtë proces trajnuesit dhe ekspertët e saj më të mirë, të cilët do të trajtojnë çështje të ndryshme që lidhen me Fiskalizimin si:

  • Baza dhe afatet ligjore
  • Certifikimi Elektronik
  • Fatura Elektronike
  • Përdorimi i Portalit SelfCare

Në këto trajnime, ftohen të marrin pjesë të gjithë palët e interesuara për këtë proces dhe zbatimin e tij siç janë tatimpaguesit, përfaqësuesit e tyre, ekonomistë, kontabilistë, zyra konsulence etj.

Të dhënat e seancave të trajnimeve janë si më poshtë:

 

Kalendari i trajnimeve Maj 2021 e në vazhdim
  Linku për të aksesuar trajnimin Mundësi tjetër aksesi Orari
Seanca e Parë https://nais.webex.com/nais/j.php?MTID=mdddabddde49c6ae862404e33565d6d61 Meeting number (access code): 163 259 2781 E Hënë - E Premte        09:30-12:00
Meeting password: KHbxiHUE483
Seanca e Dytë https://nais.webex.com/nais/j.php?MTID=mb1efc9d40519a66c6b5731e75befe6a8 Meeting number (access code): 163 830 9958 E Hënë - E Premte        12:00 - 14:30
Meeting password: GEpS9MJYT55
Seanca e Tretë https://nais.webex.com/nais/j.php?MTID=mc3321e3ff1e419b5cf7a498137df3e79 Meeting number (access code): 163 295 5087 E Hënë - E enjte          14:30 - 17:00
Meeting password: C2imEPMJq46


Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve e konsideron mjaft të rëndësishëm këtë proces dhe për këtë arsye  do ta  monitorojë në vazhdimësi, me qëllim ofrimin e trajnimeve cilësore me informacione të sakta e korrekte.