Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim për anullim të procedurës për marrje mjedisesh me qira

Në vijim të njoftimit për marrje mjedisesh me qira, publikuar më datë 18.03.2021, me afat dorëzimi ofertash datën 25.03.2021, Drejtoria e tatimpaguesve të mëdhenj njofton se kjo procedurë është anulluar për arsye se nuk është paraqitur asnjë ofertë.

Grupi i punës njofton anullimin e procedurës për marrje mjedisesh me qira