Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim për zhvillim ne Portalin Self Care

Njoftojmë tatimpaguesit se pas orarit 20.00 - 22.00 të datës 22.03.2021, do të implementohet një zhvillim i ri  lidhur me  disa përmirësime dhe  zgjidhjen e problematikave të konstatuara.

Lutemi përsa më sipër të na mirëkuptoni  nëse hasni parregullsi në përdorimin e sistemit gjate këtij orari.

 

Administrata Tatimore konfirmon edhe njëhere mbështetjen dhe bashkpunimin në kete proces të rendesishem.