Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim për certifikimin e paisjeve fiskale, të certifkuara në përputhje me projektin e Fiskalizimit

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në kuadër të informimit të tatimpaguesve lidhur me certifikimin e kompanive IT si dhe vijimin e përdorimit të paisjeve fiskale ekzistuese, në kuadër të ligjit Nr.87/2019 "PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT" bën publike listën e versioneve të paisjeve fiskale të cilat janë certifkuar tashmë në përputhje me projektin e fiskalizimit si më poshtë:

Nr Shoqeria e Autorizuar Kodi i shoqeris e Modeli Kodi i Modelit Nr. i autorizimit ( K.M.F ) Kodi Software
1 A.E.DISTRIBUTION AE NESSO ALI AE02 AE02001491536136  
2 A.E.DISTRIBUTION AE ZIP EJ AE01 AE01001342913630  
3 A.E.DISTRIBUTION AE GRILLO EJ AE04 AE04000108170599  
4 A.E.DISTRIBUTION AE SWEDA PC AE03 AE03000603569762  
5 A.E.DISTRIBUTION AE GB01 AE50 AE50000001598896  
6 A.E.DISTRIBUTION AE DI 50 AE05 AE05000001370906  
7 A.E.DISTRIBUTION AE QPRINT m AE20 AE20000001669190  
8 BNT ELEKTRONICS BN Super Cas BN03 BN03000140552586  
9 BNT ELEKTRONICS BN CRL BN06 BN06000111168353  
10 BNT ELEKTRONICS BN CRD BN01 BN01000123137699  
11 BNT ELEKTRONICS BN ACLAS CR BN07 BN07123457847828  
12 BNT ELEKTRONICS BN MP55L BN32 BN32123321370181  
13 BNT ELEKTRONICS BN PP7X BN08 BN08000001576502  
14 BNT ELEKTRONICS BN ACLAS BN09 BN09000004313365  
15 DAISY & ETM DE Expert DE10 DE10000222956967  
16 DAISY & ETM DE Micro DE20 DE20000111855293  
17 DAISY & ETM DE ex 300 DE30 DE30000001593677  
18 DAISY & ETM DE CR21 DE50 DE50000001653465  
19 DAISY & ETM DE QPRINT Fl DE40 DE40000001106319  
20 DAISY & ETM DE HWT CR10 DE60 DE60000003184803  
21 I.V.A.ELEKTRONIK IV MP55B IV06   hs804fo517
22 I.V.A.ELEKTRONIK IV MP55L IV04   vg48hr765
23 I.V.A.ELEKTRONIK IV DP25 IV05   js82kd697
24 I.V.A.ELEKTRONIK IV WP50 IV80   ax902ud175
25 I.V.A.ELEKTRONIK IV WP25 IV90   hq137oy798


Ftojmë të gjithë tatimpaguesit që të bëjnë verifikimet përkatëse me listën e mësipërme për llojin e tyre të paisjes Fiskale.

Administrata Tatimore mbetet në dispozicionin tuaj dhe për çdo pyetje apo paqartësi lidhur me procesin e Fiskalizimit mund të drejtoheni në çdo moment në platformën Help Desk, në faqen http://helpdesk.tatime.gov.al.