Institucioni

Institucioni > Lajme >

Afati i aplikimit për ndihmën financiare të Paketës Nr.4 sipas “VKM nr. 856 datë 04.11.2020”, përfundon në datë 31.12.2020

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve rikujton të gjithë tatimpaguesit të cilët për arsye të ndryshme nuk kanë arritur të aplikojnë, aplikimet për përfitimin e ndihmës financiare sipas Paketës nr.4 “VKM nr.856 datë 04.11.2020”, afati i fundit është në orën 24:00 të datës 31.12.2020.

Ftojmë të gjithë tatimpaguesit, për të aplikuar brenda afatit.