Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim për anulim të procedurës së njoftuar për prodhimin e një fushate komunikimi për tatimpaguesit

Drejtoria e Përgjithshme njofton se procedura e publikuar me njoftimin e datës 14.12.2020: “Ftesë për Negociatë për prodhimin e një fushate komunikimi për tatimpaguesit” është anuluar.