Institucioni

Institucioni > Lajme >

Njoftim për Procesin e Rindërtimit!

Në zbatim të VKM 143, datë 13.02.2020, "Procedurat për lëshimin e autorizimit për subjektet e rindërtimit dhe për përjashtimin nga tatimi mbi vlerën e shtuar të furnizimit të mallrave e shërbimeve për qëllime të procesit  të rindertimit'', Administrata Tatimore vijon me lëshimin e autorizimeve dhe monitorimin e plotë të këtij procesi.

Administrata tatimore mbetet e angazhuar maksimalisht për të ofruar ndihmë dhe informacion për çdo subjekt të interesuar, si dhe për të vijuar në zbatimin rigoroz të këtij procesi.

Bashkëngjitur lista e Tatimpaguesve që kanë marrë Autorizimet, e cila do të përditësohet  në vijim.

Dokumenta ndihmëse