Institucioni

Institucioni > Lajme >

Afati i fundit i aplikimeve për ndihmën financiare të Paketës Nr.1 është data 5 Maj 2020!

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve rikujton  të gjithë tatimpaguesit dhe individët e interesuar të cilët per arsye te ndryshme,deri me tani nuk kanë arritur të aplikojnë për përfitimin e Ndihmes Financiare,Paketa e I-re “VKM nr.254 datë 27.03.2020” se afati I fundit i  ketyre aplikimeve eshte neser më datë 05.05.2020.